Puzzle mahjong

Puzzle Mahjong vereist je logica en intelligentie. Dit is een interessant mahjongspel met nieuwe elementen. Je kunt de speltegels zien op het spel dat is ingediend. Je moet twee identieke vinden. Als je ze vindt, klik je erop en verdwijnen ze van het speelveld. Deze actie levert punten op. Geniet van het spel en veel geluk!
Delen met vrienden:
Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Populariteit:
1,410 played